strzałka do góry

ZARZĄD (kadencja 2021-25)


  Michał Jastrząb - Prezes
  Anna Studentkowska-Tokarska - Wiceprezes
  Grzegorz Wójcicki - Wiceprezes
  Michał Zatoński - Skarbnik
  Przemysław Wach - Sekretarz

KOMISJA REWIZYNA (kadencja 2021-25)


  Marta Borzęcka - Przewodnicząca
  Robert Jakóbczyk - Sekretarz